บริการของเรา

รับเขียนโปรแกรม พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบจัดการหลังบ้าน และเว็บไซต์ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า
ภาษาที่ใช้พัฒนา PHP FRAMEWORK Codeigniter , PHP, React JS,Next JS,Node JS,Express JS, MYSQL, JAVASCRIPT,Jquery, CSS,Ajax

ขั้นตอนการทำงานของเรา

เรามีขั้นตอนการทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอน พัฒนาระบบตามระยะเวลาที่กำหนด เรามีการดูแลและให้คำปรึกษาหากเกิดปัญหาในการใช้งาน

สอบถามขอบเขตงาน และตกลงราคาจ้าง

ทางเราจะมีการสอบถามขอบเขตงานก่อนเริ่มดำเนินงาน และกำหนดระยะเวลาในการพัฒนา ทางเรายินดีให้ทางลูกค้าสามารถต่อรองราคาได้

พัฒนางานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

ช่วงระหว่างการพัฒนาทางเราจะมีการส่งผลงานให้ทางลูกค้าได้ตรวจสอบเป็นระยะ

ตรวจสอบความถูกต้องและพร้อมส่งมอบงาน

หลังจากการส่งมอบงาน ทางเรายินดีดูแลท่านและพร้อมแก้ไขงาน หากเกิดปัญหาหลังจากการใช้งาน

เพื่อความน่าเชื่อถือ ท่านไม่จำเป็นต้องชำระเงินก่อน จนกว่างานจะดำเนินไปแล้วมากกว่า 50%

ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรี

Tel.065 0576719 (คุณดี) / LINE ID :deenewclear

ผลงานของเรา

ผลงานการพัฒนาระบบหลังบ้าน พัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆ ทีมงาน sucisoft (ซูจีซอฟต์) พร้อมดูแลลูกค้าตลอดการใช้งาน

ระบบลงทะเบียนงานวิ่งและระบบสั่งซื้อสินค้าที่ระลึก

ระบบลงทะเบียนงานวิ่งและระบบสั่งซื้อสินค้าที่ระลึก

ระบบ POS จัดการหน้าร้านออนไลน์

ระบบ POS จัดการหน้าร้านออนไลน์

ระบบบริหารสินทรัพย์

ระบบบริหารสินทรัพย์

โปรแกรมขายของออนไลน์ จัดการออเดอร์

โปรแกรมขายของออนไลน์ จัดการออเดอร์

ระบบจัดการ ٍSTOCK สินค้า

ระบบจัดการ ٍSTOCK สินค้า

ระบบการลาและสแกนเข้างาน

ระบบการลาและสแกนเข้างาน

ระบบพรีออเดอร์ และติดตามสินค้า

ระบบพรีออเดอร์ และติดตามสินค้า

ระบบลงประกาศผู้ถือหุ้น

ระบบลงประกาศผู้ถือหุ้น


ลูกค้าที่ไว้ใจให้เราพัฒนา

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เตชีวา

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บริษัท ไพร์ม เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท ไพร์ม เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท เอสซี เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท เอสซี เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

โรงพยาบาลมายอ

โรงพยาบาลมายอ

Nekoya Cosshop

Nekoya Cosshop

บริษัท ซี.ที.พี. เทรดเดอร์ เจอร์นีย์ จำกัด

บริษัท ซี.ที.พี. เทรดเดอร์ เจอร์นีย์ จำกัด

บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด

บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด

พรีออเดอร์ เอลิซา

พรีออเดอร์ เอลิซา

หนังสือพิมพ์ ลัาค นิวส์ Lacc News

หนังสือพิมพ์ ลัาค นิวส์ Lacc News

run4kids 2022 ระยอง

run4kids 2022 ระยอง

FMS 101 km  VIRTUAL RUN 2021

FMS 101 km VIRTUAL RUN 2021

FMS 101 km  VIRTUAL RUN 2021

RACE THAI

FMS 101 km  VIRTUAL RUN 2021

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย