เกี่ยวกับเรา

อับดุลการิม ดาราเม็ง

นายอับดุลการิม ดาราเม็ง

ชื่อเล่น ดี


มีประสบการณ์ทำงานด้านโปรแกรมมิ่งมากกว่า 10 ปี
ประวัติเบื้องต้น

จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกียรตินิยมอันดับ 2

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2015 ถึงปี 2017 ทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ ประเภทบริษัท Software House บริษัท smart multimedia solution กรุงเทพมหานคร

- ปี 2017 เดือนมีนาคม - ปีปัจจุบัน ทำงานเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลมายอ จังหวัดปัตตานี


มีผลงานในเว็บ Fastwork มากกว่า 20 ผลงาน

สามารถตรวจสอบผลงานใน Web Faswork ได้ที่ลิงค์นี้