บริการของเรา

- รับพัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า

เช่น

- รับพัฒนาระบบจัดการร้านค้าออนไลน์

- สามารถเชื่อมต่อ API ผูกกับระบบขนส่งต่างๆ เช่น Flash Kerry หรือระบบชำระเงิน Payment Gateway

- รับพัฒนาระบบจัดการ Stock สินค้า

- รับพัฒนาระบบการลา

พัฒนาด้วยภาษา พัฒนาระบบด้วย Codeigniter 3-4 , MYSQL, JAVASCRIPT,Jquery, CSS,Ajax

สามารถพัฒนาโปรแกรม Backend โดยใช้ภาษา Nodejs,และ Front End React JS, Next JS

สามารถโทรสอบถามหรือทักไลน์เข้ามาปรึกษาได้ครับ